top of page
Malunggaytree.jpeg

KALUSUGAN PARA SA BUHAY, KALUSUGAN TUNGO SA KASAGANAHAN.

Yan ang mithiin ng bawat Pilipino,

Ang Atienza Naturale ay itinatag sa paniniwalang ang malusog na pamumuhay ay karapatan ng lahat - walang pinipili, walang pinapaboran.


Kaya nararapat lamang na may mga produktong magtataguyod ng kalusugan na abot-kaya ng bawat isa.
Yan ang aming natatanging layunin.
At dahil naniniwala din kami na ang pinaka-epektibo at pinakaligtas na tagapag-taguyod ng kalusugan ay nasa kalikasan, sinisikap naming mga natural na sangkap lamang na hango sa mga halaman ang nasa bawat produkto ng Atienza Naturale.

Dahil ang Buhay ay sagrado, pangalagaan natin ito.

Kasama niyo ang Atienza Naturale sa paninigurong mapapanatili ito.

KALUSUGANG ABOT-KAYA PARA SA PILIPINO

Atienza Naturale, Inc. is a 100% Filipino-owned company established in 2011 with the mission of providing Filipinos with high-quality affordable health and wellness herbal-based dietary supplements and skincare products.

Atienza Naturale is guided by the principles of the Value of Life, thus, it is committed and dedicated to producing and distributing only natural, environment-friendly green products of the highest quality that will benefit the Filipino and ensure his welfare and well-being.

Atienza Naturale believes in the following principles:

PRO-LIFE

The value of life starting from the womb, nurtured and cared for. With emphasis on health, wellness, and a productive existence.

PRO-NATURE

Love and care for Mother Earth. Only eco-friendly plant-based products are produced to help preserve and maintain the delicate nature of the environment.

PRO-PEOPLE

Offering health care of the highest quality but affordably priced to make it accessible to the ordinary Filipino.

Our Health and
Wellness Products

turbox.png
malbox.png
bottom of page